| | | |
 
บริการตัดชุด
    » ชุดครุย
................................................
    » ชุดราชปะแตน
................................................
    » ชุดข้าราชการ
................................................
    » ชุดพยาบาล
................................................
    » ชุดสูท
................................................
    » ชุดปฏิบัติการต่างๆ
................................................
    » เสื้อแล็ป
................................................
    » เสื้อกาวน์แพทย์
................................................
    » เสื้ออนามัยชุมชน
................................................
    » เสื้อ อสม.
................................................
    » เสื้อช็อป
................................................
บริการชุดเช่า
    » ชุดราชปะแตน
................................................
บริการอื่นๆ
    » ปักชื่อ, Logo
................................................
    » ซ่อมแซมเสื้อผ้า
................................................
ร้านตัดเสื้อถนอม [คุณถนอม นาสำแดง]
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า40 ปี ทางร้านมีบริการต่างๆ
สำหรับลูกค้าโดยช่างมืออาชีพผู้มีความชำนาญในการตัดเย็บ
เสื้อผ้าเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
มากที่สุด


ม.ขอนแก่น รับชุดเช่า 25 พ.ย.เป็นต้นไป
คืนชุดเช่าภายในวันที่ 7 ธ.ค. 57
วันที่ 1 ธ.ค. 57 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รับชุดเช่า 30 พ.ย.เป็นต้นไป คืนชุดเช่าภายในวันที่ 24 ธ.ค. 57
วันที่ 18 ธ.ค. 57 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มทร.ธัญบุรี